A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu GV chuyên

 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN

                                                         Năm học: 2018 – 2019  

                                                                                                                       

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ  tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Sáng

Thầy Thơm dạy  thể dục

1

 

 

TD - 5C

TD - 4D

TD - 4A

2

 

 

TD - 5B

TD - 5D

TD - 5A

3

 

 

TD - 5A

TD - 4C

TD - 1B

4

 

 

TD - 2A

TD - 4B

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

TD - 4B

TD - 5D

 

TD – 1A

TD - 5B

2

TD - 4C

TD - 4D

 

TD – 1C

TD - 5C

3

TD - 4A

TD - 1D

 

 

TD - 2A

Thầy Lâm dạy âm nhạc 1,2,3,4,5 + TNXH 2

Sáng

1

 

AN - 1D

AN - 1C

 

 

2

AN - 4C

AN - 5D

AN - 2A

 

AN - 4D

3

AN - 4A

TNXH - 2B

AN - 2B

 

AN - 5C

4

AN - 4B

TNXH - 2C

AN - 2C

 

AN - 5B

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

AN - 5A

 

TV* - 2C

AN - 3C

2

 

AN - 1B

 

TNXH-2A

AN - 3B

3

 

AN - 1A

 

 

AN - 3A

Cô Nhụy dạy tiếng Anh 3, 5B,5C,5D

Sáng

1

TA - 5D

TA - 3A

 

TA - 5B

TA – 3C

2

TA - 5D

TA - 3A

 

TA - 5B

TA – 3C

3

TA - 5B

TA - 3B

 

TA - 5C

TA – 5D

4

TA - 5B

TA - 3B

 

TA - 5C

TA – 5D

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

TA – 3B

TA – 3C

 

TA – 3A

 

2

TA – 5C

TA – 3C

 

TA – 3A

 

3

TA – 5C

 

 

TA – 3B

 

Cô Linh dạy tiếng Anh 4, 5A

Sáng

1

TA - 4D

TA – 5A

 

TA - 4A

TA - 4B

2

TA - 4D

TA – 5A

 

TA - 4A

TA - 4C

3

TA - 5A

 

 

TA - 4B

TA - 4D

4

TA - 5A

 

 

 

TA - 4D

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

TA - 4A

TA – 4B

 

TA - 4B

 

2

TA – 4A

TA – 4C

 

TA - 4C

 

3

 

 

 

TA - 4C

 

Thầy Nhịn dạy Mĩ thuật 1,2,3,4,5 + Tập viết 1

Sáng

1

 

MT - 1A

MT - 5D

 

MT - 2C

2

 

MT - 1B

MT – 4D

 

MT - 2B

3

 

MT - 1C

MT – 1D

 

MT - 2A

4

 

 

 

 

T.Viết (t1)-1A

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

MT – 3A

MT – 5C

 

MT - 4C

T.Viết (t2)-1D

2

MT – 3B

MT – 5A

 

MT - 4B

T.Viết (t2)-1C

3

MT – 3C

MT – 5B

 

MT - 4A

T.Viết (t2)-1B

 

 

Thầy Hoàng Vũ dạy TC/KT 1,2,3,4,5 – ĐĐ 4

Sáng

1

 

KT – 4A

ĐĐ - 4C

TC – 1A

TC – 3A

2

TC – 2A

KT – 4B

ĐĐ - 4B

TC – 1B

TC – 3B

3

TC – 2C

KT – 4C

ĐĐ - 3B

 

TC – 1C

4

TC – 2B

ĐĐ – 4A

TC - 3C

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

 

KT - 4D

 

 

KT – 5C

2

 

KT - 5D

 

TC – 1D

KT – 5B

3

 

ĐĐ - 4D

 

 

KT – 5A

Cô Giang  dạy TNXH 1 – TD 2,3 – ĐĐ 1,2

Sáng

1

TNXH - 1D

 

TD - 2B

TD - 2C

 

2

ĐĐ - 1D

 

TD - 2C

TD - 2B

 

3

TD - 3C

 

TD - 3A

TD - 3B

 

4

TD - 3B

 

GDLS-5C

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

TNXH - 1A

ĐĐ - 1B

 

ĐĐ - 2A

ĐĐ - 2C

2

TNXH - 1B

ĐĐ - 1C

 

ĐĐ - 2B

TD – 3C

3

TNXH - 1C

TD – 3A

 

TV*- 4B

ĐĐ - 1A

                  

 DUYỆT CỦA BGH                                                                             

            Ghi chú: TV*: tăng cường Tiếng Việt                   P. HIỆU TRƯỞNG

                            

 

 

   Phan Quốc Toàn                                                                        

                                                                     


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan